ASK logo

amsterdam

heic0715aSinds de Verlichting hoor je als weldenkende niet meer de vraag te stellen: wie is God? Een persoonlijke God kom je alleen nog tegen bij fundamentalisten. Maar is daarmee God dood, zoals Nietzsche dacht? Integendeel. Wie de tv-colleges van Robbert Dijkgraaf heeft gevolgd of wie naar de Hubbleopnames kijkt die aan de binnenkant van de voor- en achterkaft van dit boek staan, wordt onwillekeurig gedwongen tot de vraag Wat is God? Die sterrenstelsels zijn de visuele manifestatie van het bestaansmysterie waarmee de zevenendertig denkers die Ton de Kok in zijn boek opvoert, hebben geworsteld. Hij volgde hen jarenlang op hun moeizame zoektocht. Hij kwam tijdens die tocht Neanderthalers tegen en Griekse filosofen. Hij sprak virtueel met Plotinus, Marcus Aurelius en Augustinus. Daarna las hij Thomas van Aquino en Cusanus en luisterde hij naar Spinoza en Leibnitz. Met Voltaire en Diderot en met de Russen Tolstoj, Dostoevskij en Berdjaev, ging hij mee tot het einde. Iedere lezer zal zich in vele aspecten van hun bestaansworsteling herkennen. Vroeg of laat gaat eenieder van ons diezelfde worsteling aan…

heic1012aU bent hierbij uitgenodigd voor de feestelijke presentatie van Wat is God. Filosofen & schrijvers op zoek door Ton de Kok op dinsdag 17 december a.s.

Welkom vanaf: 15.30 uur
Aanvang presentatie: 16.00 uur
Plaats: Fons Vitae Lyceum, Reijnier Vinkeleskade 53 te Amsterdam

Ton de Kok is als docent godsdienstfilosofie verbonden aan het Fons Vitae Lyceum. Veel van de inspiratie voor zijn boek deed hij op tijdens zijn lessen en daarom presenteert hij het eerste exemplaar aan de directeur van de school, de heer D. Asser.

Na afloop wordt het glas geheven op de verschijning van het boek.

Aanmelden nieuwsbrief

Check na aanmelding ook regelmatig de map 'ongewenst' of 'spam'. Nieuwsbrieven gericht aan gmail adressen komen vaak daarin terecht. Voor een goede ontvangst voegt u info@amsterdamsespinozakring.nl toe aan uw adresboek.