ASK logo

spinoza handschrift

Een beetje laat maar de ingezonden mail met dit mooie plaatje was onder op de stapel geraakt.
Maar het is zeker de moeite waard om het alsnog bij de berichten een plek te geven.

Het is van Thom Breukel en, zo lezen we in zijn mail, in de eerste coronagolf getekend voor de Amsterdamse Spinoza Kring.
Spinoza's leven in een fraaie zwart-wit omlijsting.

 

Spinoza_vita.jpg

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Onlangs van de pers gerold een nieuw boek van Herman de Dijn, emeritus hoogleraar moderne filosofie (KU Leuven): 'De andere Spinoza, De twee wegen naar het ware geluk'.

De Dijn publiceerde meerdere studies over Spinoza (en Hume) en was jarenlang bestuurslid en voorzitter van de Vereniging Het Spinozahuis.

Uitgegeven door Pelckmans uitgevers en vanaf 28 oktober 2020 verkrijgbaar/bestelbaar bij de betere boekhandel.

ISBN 978-94-6310-583-5

Pelckmans uitgevers
Brasschaatsteenweg 308 2920 Kalmthout
pelckmansuitgevers.be

 

 

Schermafbeelding_2020-10-24_om_22.51.45.png

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

 

Schrijver Andrea Voigt overhandigt op dinsdag 6 oktober bij het beeld van Spinoza aan de Zwanenburgwal het eerste exemplaar van haar boek Niemand is zo wakker aan wethouder Groot Wassink.
Een historische roman over het leven van Spinoza. Groot Wassink gaat bij de overhandiging in op het belang van Spinoza's gedachtengoed in deze 21ste eeuw.


Voigt deed uitgebreid onderzoek naar Spinoza, ondanks dat er nationaal en internationaal al veel (wetenschappelijke) onderzoeken naar hem zijn gedaan en boeken over hem zijn verschenen. 'Juist omdat er al zoveel non-fictie over deze filosoof beschikbaar is, wilde ik een historische roman schrijven. Waarin de feiten kloppen, maar waarbij ik in de gedachten van Spinoza kruip en de lezer meeneem in zijn gedachtewereld en dagelijkse besognes. Spinoza was op zoek naar "bestendig geluk", maar vond hij dat ook? En wat dacht en voelde hij daarbij? Mij inleven in "de man achter" zijn beroemde filosofie en daar een mooi en boeiend verhaal van maken was een uitdaging, maar fijn om te doen. Zeker omdat de overeenkomsten met de huidige tijd zo duidelijk zijn, al zijn we ruim drie eeuwen verder', aldus auteur Voigt.


Het eerste exemplaar van Niemand is zo wakker (uitgeverij IJ) wordt overhandigd bij het beeld van Spinoza. Niet alleen omdat hiermee wordt voldaan aan de maatregelen vanwege Covid-19, maar ook vanwege de historische en symbolische waarde voor Amsterdam. Spinoza schreef namelijk: 'Amsterdam [bijvoorbeeld] plukt de vruchten van de vrijheid blijkens zijn groei, die alle volken bewonderen. In deze bloeiende en bevoorrechte stadstaat leven immers mensen uit alle volkenen met alle mogelijke geloofsovertuigingen eendrachtig samen.' En dat is waarom veel bewoners van Amsterdam in deze stad (willen) wonen.

Aanwezig zijn bij de overhandiging op dinsdag 6 oktober om 14.40 uur is gratis en mogelijk, mits er rekening gehouden wordt met de 1,5 meter-maatregelen. Bij regen gaat de overhandiging, onder paraplu's, ook door. De bijeenkomst duurt een klein half uur. Plaats: bij het beeld van Spinoza, Zwanenburgwal Amsterdam.

 

 

 

Schermafbeelding_2020-10-03_om_21.21.08.png

 

 Schermafbeelding_2020-10-03_om_21.21.38.png
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Van de op 29 mei 2020 overleden Jos Scheren verscheen bij Starfisch Books, 'Politieke troost van Spinoza'.

Scheren was Spinoza 'fan' en kenner en schreef het zeer leesbare boekje samen met Wijnand Duyvendak nav. gesprekken die ze samen voerden over leven en werk van Spinoza.
Kort na het voltooien van het manuscript is hij helaas onverwacht overleden.

Scheren was neerlandicus en filosoof, Duyvendak is actief voor Groenlinks en actief in de milieubeweging.

Zie ook een artikel over Jos Scheren in de Volkskrant.

'Politieke troost van Spinoza' is te verkrijgen bij starfishbooks.org en bij de betere boekhandel.

 

PolitiekeTroost_Boekaankondiging_copy.jpg

 

 

 

 

foto uit de rouwkaart van Jos Scheren

 

Schermafbeelding_2020-09-22_om_20.40.39.png 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Van de Spinoza Kring Limburg (mede op initiatief van Stan Verdult opgericht) ontvingen wij het bericht dat het blog van Stan Verdult beschikbaar zal blijven.

Dat is heel mooi want het blog bevat voor Spinoza liefhebbers een schat aan informatie.
Misschien is ergens een vuurtje aangewakkerd en zal het blog op enige wijze een vervolg vinden... Misschien...
Hoe dan ook, voorlopig kan men zich blijven laven aan:
http://blog.despinoza.nl/ en het vervolg: https://bdespinoza.blogspot.com/


Het blog is, zo lezen we op de site van de Limburgse Kring, door Leon Kuunders op 12 juni 2020 gearchiveerd. Leon Kuunders onderhield goede contacten met Stan Verdult en had op zijn verzoek het oude, eerdere blog al gearchiveerd. Leon Kuunders heeft na kort overleg het blog dat sindsdien door Stan Verdult is bijgehouden op 12 juni 2020 ook gearchiveerd. De Spinoza Kring Limburg dankt Leon Kuunders voor zijn inspanningen.
Ga naar de site van Leon Kuunders waar de links naar de archieven staan en daar is ook te vinden hoe opmerkingen of vragen kunnen worden doorgegeven: http://www.despinoza.nl/


zie voorts:
http://spinozakringlimburg.blogspot.com/

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Vandaag bereikte ons het droeve bericht dat Stan Verdult op 31 mei j.l. is overleden
en op 8 juni 2020 is gecremeerd.

Stan Verdult hield sinds 2007 een blog bij over 'Spinoza, Spinozisme en Spinozana'
http://blog.despinoza.nl/
Op 1 juli 2017 'verhuisde' het blog en zette hij het onvermoeibaar voort op https://bdespinoza.blogspot.com/


Het was en is (!) een rijke bron voor iedereen die iets over (de actualiteit) van Spinoza
en wat daarmee samenhangt wil weten.

De geestdrift, de frequentie en het enthousiasme waarmee hij tot 12 maart 2020
is blijven bloggen is ongeëvenaard.
Op het blog werden veel mooie en soms hevige discussies gevoerd.
Hij heeft Spinoza op het World Wide Web, in digitale vorm, een prachtige plaats gegeven.


We zullen Stan en zijn Spinoza berichtgeving enorm missen.

 

De foto uit de rouwkaart (via http://spinozakringlimburg.blogspot.com/):

 

 

Schermafbeelding_2020-06-11_om_11.37.04.png

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends


Door de Vereniging Het Spinozahuis georganiseerde studiemiddagen in het Spinozalyceum Amsterdam.

Ingeleid door achtereenvolgens:
P. Steenbakkers 
H. Krop 
H. de Dijn
P. Juffermans

Zie voor meer info: Vereniging Het Spinozahuis

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends


Adriaan Koerbagh: Eerherstel voor een dwarse denker


De Vereniging Het Spinozahuis organiseert in de periode 15 November 2019 tot 5 december 2020 een expositie over de vrijdenker Koerbagh op locaties in Rijnsburg, Amsterdam en Culemborg.

In oktober 1669 overleed Adriaan Koerbagh in het Willige Rasphuys in Amsterdam. Een jaar eerder was hij vanwege zijn ‘godslasterlijke geschriften’ tot 10 jaar werkstraf in het Rasphuys veroordeeld.

Zijn eveneens gearresteerde broer Johannes werd, doordat Adriaan alle verantwoordelijkheid voor de gewraakte geschriften op zich nam, vrijgelaten.

Koerbagh stelde, net als Spinoza, dat je God alleen kon leren kennen via de weg van de Rede. Hemel en hel, duivels en engelen, en bovennatuurlijke wonderen waren volgens hem mensen bedenksels. Niet blind geloof, maar kennis door middel van rationeel inzicht leidde volgens Koerbagh tot geluk. Een op de Rede gebaseerde godsdienst zou de basis moeten vormen voor een nieuw, rationeel staatsbestel. Koerbagh bracht zijn ideeën op een radicale manier aan de man; in het Nederlands. Hij heeft dat, nu 350 jaar geleden, met de dood moeten bekopen.

 

Ook voor kinderen!

Op de Koerbagh expositie kunnen kinderen de handpers gebruiken om de pagina af te drukken, waar de drukker stopte met het drukken van het boek “Een ligt schijnende in duystere plaatsen”. De tekst van die pagina vond hij zo opruiend dat hij Adriaan Koerbagh aangaf bij de autoriteiten. De zelf gedrukte pagina kunnen ze mee naar huis nemen. Daar valt veel met ze over te praten. Ook kunt u met hen de video bekijken die door een groep jongeren uit Katwijk is gemaakt over de “vrijdenker” Koerbagh.

Locaties en data tentoonstelling(en)

Rijnsburg: 15 november 2019 tot 15 maart 2020
Het Spinozahuis
Spinozalaan 29
2231 SG Rijnsburg
www.spinozahuis.nl
Open dinsdag t/m zondag 13.00 tot 17.00 uur

Amsterdam: 1 mei tot 1 augustus 2020
Embassy of the free Mind
Keizersgracht 1231015 CJ Amsterdam
www.embassyofthefreemind.com
Open woensdag t/m zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Culemborg: 5 september tot 5 december 2020
Kapel van Het Weeshuis
Herenstraat 29
4101 BR Culemborg
www.weeshuismuseum.nl
Open dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur

Lezingen

Gedurende de looptijd van de tentoonstelling wordt er maandelijks een publiekslezing georganiseerd. Daarbij zullen experts dieper ingaan op de ideeën en de betekenis van de verlichting en op de rol die mensen als Spinoza en Koerbagh daarin gespeeld hebben.

Lees verder op: meer informatie over de lezingen in Rijnsburg.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Koerbagh Lezingencyclus

Parallel aan de tijdelijke tentoonstelling “Koerbagh, Eerherstel voor een dwarse denker" wordt een serie lezingen georganiseerd waarbij experts dieper ingaan op de ideeën en de betekenis van de verlichting en de rol die mensen als Koerbagh en Spinoza daarin gespeeld hebben. De lezingen vinden plaats in de aula van de Wilhelminaschool in Rijnsburg. Een lezing kan worden gecombineerd met een bezoek aan de tijdelijke expositie. De kosten voor de lezing zijn 10 euro. Leden van de Vereniging het Spinozahuis betalen 7,50 euro.
U kunt zich inschrijven door middel van een
Inschrijvingsformulier


Koerbagh en tijdgenoten in relatie tot de verlichting
  > dec 14; 10.30-12.00
Henri Krop gaat in op de opkomst van de verlichting en de blijvende invloed hiervan op maatschappij en religie. Hierbij besteed hij aandacht aan de bijdrage van Koerbagh en zijn geestverwant Spinoza aan deze ontwikkeling. Henri Krop is Bijzonder hoogleraar Spinoza-studies aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.


Koerbagh tussen kerk en staat
> jan 18; 10.30-12.00
Eric Jorink gaat in op de vraag in welke mate -en hoe- de kerk in het midden van de 17e eeuw de wereldlijke autoriteiten beïnvloedde om onwelgevallige ontwikkeling, zoals de publicatie van het werk van Adriaan Koerbagh en geestverwanten een halt toe te roepen. Eric Jorink is Hoogleraar aan het Leids Centrum voor Religiewetenschap en Onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.


Koerbagh en de actualiteit
> febr 15; 10.30-12.00
In zijn lezing gaat René ten Bos in op de vraag of de voor zijn tijd revolutionaire ideeën van Koerbagh vandaag de dag nog relevant zijn. In het bijzonder de door Koerbagh bepleitte tolerantie jegens andersdenkenden c.q. vrijheid van meningsuiting, toegang tot kennis voor allen en de vrijheid om op basis van de rede zelf tot inzichten te komen. René ten Bos is filosoof en Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tot voor kort (april 2019) was hij Denker des Vaderlands.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends


Sinds 28 november j.l. liggen er in Amsterdam op wandel/mijmer afstand van elkaar 9 tegels met korte quotes van filosofen die in het 17e eeuwse Amsterdam woonachtig zijn geweest dan wel uitgegeven.
Als hommage aan de denkers/filosofen van de Verlichting en het vrije denken dat vanuit de hoofdstad toendertijd zijn weg kon vinden.
Het is een initiatief van Nanda van Bodegraven en gefinancierd door het Humanisme Fonds
met dank ook aan de gemeente Amsterdam die de tegels heeft geplaatst.

Zie voor wandeling en audiotour:

vrijheidvanamsterdam.nl

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Op de zondagen 25 augustus en 22 september 2019 kunt u weer met Jossi Efrat mee op excursie langs de meeste plaatsen in Nederland waar Spinoza heeft verbleven. De deelnemers krijgen vele 17e en 18e eeuwse plaatjes, en men zal zich een voorstelling kunnen maken hoe het er toen uitzag, door deze tekeningen te vergelijken met de gebouwen en het straatbeeld van nu. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Ook dit jaar kunt u weer deelnemen aan de Introductiecursus Spinoza. In 5 weken maakt u kennis met Spinoza, zijn werken en zijn filosofie. Kijk hier voor de data van dit najaar. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Amsterdamse Spinoza Kring • Sint Antoniesbreestraat 69 • 1011 HB Amsterdam • 06 - 43.49.89.15 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.