ASK logo

spinozadag 10

In het Theologisch-politiek Traktaat roemt Spinoza het 17e eeuwse Amsterdam als voorbeeld van een staat die succesvol vrijheid van denken en uiting heeft toegestaan ook al bestaan er tussen burgers grote verschillende opvattingen over religieuze zaken. Dit in tegenstelling tot de meeste staten die met repressie en geweld de eenheid van waarden probeerden af te dwingen.

De opkomst van het religieus terrorisme en de oorlogen binnen de Islam aan de grenzen van Europa maken Spinoza’s denkbeelden over de inrichting van een stabiele staat en de democratie opnieuw actueel.

Een vrije samenleving werkt volgens hem alleen als een overheid zich zodanig opstelt dat de belangen van de burgers bevorderd worden en als burgers ondervinden dat zij binnen de gemeenschap profijt van elkaar ondervinden en zich tegelijk beschermd weten.

Op deze Spinozadag stellen we ons de vraag hoe om te gaan met de verschillen in religie en levenswijze, als burgers en als stad Amsterdam en of Spinoza’s denkbeelden daarbij nog van toepassing zijn.

De Vlaamse filosofe Tinneke Beeckman (schrijfster Door Spinoza’s lens en Macht en onmacht; columniste De Standaard) ziet onder andere op het politieke vlak toepassingsmogelijkheden voor het denken van Spinoza. De westerse maatschappij heeft in haar analyse baat bij een herbezinning op de waarden van de Verlichting zoals verwoord door Spinoza.

De Ierse filosoof David Kenning heeft ervaring in het adviseren van bestuurders, waaronder de gemeente Amsterdam, bij het tegengaan van radicalisering. Hij is ervan overtuigd dat de filosofie van Spinoza gebruikt kan worden om te laten zien hoe de drijvende kracht achter radicalisering eerder psychologisch dan ideologisch van aard is. Hij gelooft ook dat Spinoza's denk kan worden gebruikt door democratieën om het gevaar van angst en onzekerheid voor de sociale cohesie te begrijpen. In zijn lezing op de Spinozadag zal hij Spinoza presenteren als een 'Filosoof van contra-radicalisering'.

Schrijfster Nelleke Noordervliet (schrijfster, columniste VPRO-radio en Trouw) schreef o.a. historische romans over Amsterdam en de Gouden eeuw. In haar boek ‘Vrij man’ (2012) voert Noordervliet de lezer terug naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en scherpt de hoofdpersoon zijn gedachten aan Spinoza’s geschriften en dat van andere tijdgenoten (oa Koerbagh).

Onder leiding van Karianne Marx (Amsterdamse Spinoza Kring) zullen de sprekers met elkaar in debat gaan en krijgt het publiek gelegenheid vragen te stellen.

Lezingen

De lezingen van de Spinozadag 2016. Met dank aan Rinske Bosch en Eveline van Dijck (YOYmedia) voor de video's.

Opening

De opening van de dag, de introductie van The Spinoza Web en de introductie van Spinoza's politieke filosofie.

 

De tekst van Henri Krop vindt u hier als PDF  pdfKropSpinozadag2016.pdf

Tinneke Beeckman

Van de lezing van dr. Beeckman is op haar eigen website een samenvatting terug te lezen. 

David Kenning

De lezing van de heer Kenning is te downloaden als PDF. Spinoza: The Philosopher of Counter- Radicalization.

Foto's

 DSF0077foto: Gerard Arninkhof

Voorzitter ad interim Peter van Loon opent de Spinozadag.  

Krop licht toefoto: Gerard Arninkhof

Henri Krop licht Spinoza's uitspraken over politiek toe.  

Beeckman spreekt Foto: Gerard Arninkhof

Tinneke Beeckman spreekt over tolerantie en vrijheid

 

 Kenning spreekt Foto: Gerard Arninkhof

David Kenning bespreekt Spinoza als 'filosoof van de contra-radicalisering'. 

 

DraailierFoto: Gerard Arninkhof

Vooraf en in de pauze konden we luisteren naar Jasper van den Bergh met de draailier....

 

 Antiquariaat SpinozaFoto: Gerard Arninkhof

... en boeken van en over Spinoza aanschaffen bij Antiquariaat Spinoza. 

 

Noordervliet spreektFoto: Gerard Arninkhof

Na de pauze vertelde Nelleke Noordervliet over Spinoza als personage in haar roman Vrij man.

 

 DiscussieFoto: Gerard Arninkhof

Onder toeziend oog van het Spinozabeeld van Nicolaas Dings wordt door de sprekers verder gepraat naar aanleiding van vragen van het publiek. 

Spinozadag 2016

Aanmelden nieuwsbrief

Check na aanmelding ook regelmatig de map 'ongewenst' of 'spam'. Nieuwsbrieven gericht aan gmail adressen komen vaak daarin terecht. Voor een goede ontvangst voegt u info@amsterdamsespinozakring.nl toe aan uw adresboek.