ASK logo

spinoplaatje copy

Het doel van de politiek is dus in werkelijkheid de vrijheid. / TPT, H. 20, al. 6

Cursussen

pintozaal

Maak kennis met Spinoza's leven en werk bij een introductiecursus of verdiep je verder. Check de nieuwsbrief of lees hier meer over het actuele aanbod.
Lees meer

Spinozadagen

Spinozadag_2023_voor_site2_copy.jpg

De Spinozadag van 26 november is nu terug te kijken op de Spinozadagpagina (zie lees meer). Daar zijn ook de eerdere Spinozadagen terug te vinden.
Lees meer

 

Spinoza in de OBA

spinozacentrum erik blits

Vanaf het ontstaan van de Amsterdamse Spinoza Kring heeft het opzetten van een Spinoza informatiecentrum voorop gestaan. Een begin is gemaakt in de OBA.
Lees meer

Amsterdamse Spinoza Kring

Kring rond beeld Spinoza

Met Spinoza heeft Amsterdam een historische 'superster' uit de Gouden eeuw in huis. De ASK wil bevorderen...
Lees meer

Spinoza

2012 poster spinozadag

Spinoza (1632-1677) was een van de belangrijkste filosofen ooit en zijn werk is ook vandaag nog hoogst relevant.
Lees meer

3 november 2024 (noteer 't vast in de agenda!) organiseert de ASK samen met de Openbare Bibliotheek Amsterdam het festival ‘Amsterdam: bevrijdend denken van Spinoza tot nu.’ Dit in het kader van de openingsweek van de festiviteiten rond ‘Amsterdam 750’. Het festival komt in de plaats van de jaarlijkse Spinozadag die gewoonlijk eind november in Paradiso wordt gehouden. 

Verspreid over vijf zalen bieden we een zeer gevarieerd programma aan. In een mix van lezingen, toneel, panelgesprekken en interviews verkennen we het belang van ‘bevrijdend denken’ en de obstakels waarmee dit geconfronteerd wordt – vroeger en nu. In het voetspoor van Spinoza gaat het over actuele thema’s als democratie, tolerantie en de vrijheid van meningsuiting. Onbevooroordeeld, rationeel en grensverleggend denken staat steeds meer onder druk, maar Amsterdam heeft een lange traditie als vrijplaats voor non-conformisten, dwarsdenkers en –doeners.

Bevrijdend denken

Mensen kunnen hun verstand gebruiken als instrument om macht en bezit te vergaren en ook om een ideologie, bijgeloof of samenzweringstheorie te rechtvaardigen. Hiertegenover staat een kritisch denken, dat de vanzelfsprekendheden van elk geloof en elke traditie ter discussie stelt. Dit denken wil zich bevrijden van opgelegde dogma’s en willekeurige voorschriften die de mens klein houden en machteloos maken. Een van de eersten in de geschiedenis die vorm heeft gegeven aan dit bevrijdend denken, is de in Amsterdam geboren filosoof Bento Spinoza (1632-1677). Met zijn radicale filosofie opende hij het visioen van menselijke gelijkheid en ondergroef hij het gezag dat de geestelijke en wereldlijke machthebbers van zijn tijd zich hadden toegeëigend.

Spinoza en de actualiteit

Spinoza was met zijn denken een van de grondleggers van een democratische en tolerante samenleving. Hiermee is hij het boegbeeld van Amsterdam als stad die streeft naar vrijheid en verdraagzaamheid.  Op dit festival zal niet alleen Spinoza’s denken worden belicht, maar zullen sprekers als Russell Shorto, Gerdi Verbeet, Stine Jensen, Jaap Cohen, Jan Bor, Arnold Heumakers, Hedy d’Ancona, Fatihya Abdi, Maaike Meijer, Humberto Schwab en vele anderen ook ingaan op de uitdagingen waar Amsterdam, Nederland en de hedendaagse burger nu voor staan.

Datum: 3 november 2024

Plaats: OBA Oosterdok, Oosterdokskade 143, Amsterdam

Tijd: 11.00 – 18.00 uur.

Nadere informatie over het programma en tickets volgt nog na de zomer via de nieuwsbrief en deze website.         
 

Met de jaarlijkse Spinozadag brengt de Amsterdamse Spinoza Kring het filosofische gedachtegoed van één van de belangrijkste Amsterdammers van de 17e eeuw in verband met de maatschappelijke actualiteit. 


Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten om op de hoogte te blijven van de Spinozadagen (datum in principe altijd een zondag in de 2e helft november).

 
 

 

Eerdere edities

2023: Spinoza en de huidige emotiecultuur
Hannah Laurens, Arnold heumakers, Damiaan Denys, Freek de Jonge, Fay Lovsky
en twee jonge denkers des Vaderlands: Amy van Andel en Maike van de Pavoordt

2022: Spinoza & Vrijheid
Pooyan Tamimi Arab, Yoram Stein, Annelien de Dijn, Abram de Swaan
en twee jonge denkers des Vaderlands: Fabiënne Touset en Eline Fennis

2021: Spinoza en het Complot
Karianne Marx, Jamie van der Klaauw, Jelle van Buuren
(olv Henri Krop)

2020: Veiligheid, Rechtstaat, Vrijheid -350 jaar TTP
Ivm corona online lezingen van Henri Krop, Jo Spaans, Ernst van den Hemel

2019: Het verlichtingsideaal in digitale tijden
Daan Roovers, Marleen Stikker, Egbert Dommering, Ingmar Vroomen
(o.l.v. Karianne Marx)

2018: Spinoza/vreemdeling
Femke Halsema (opening), Irene Zwiep, Pooyan Tamimi Arab, Luc Panhuysen 
(o.l.v. Karianne Marx)

2017: Spinoza en de oneindigheid

Vincent Icke, Jeroen Bartels, Floris Cohen
(o.l.v. Karianne Marx)

2016: De actualiteit van Spinoza's politieke filosofie
Piet Steenbakkers (lancering spinozaweb.org) Henri Krop (inleiding), Tinneke Beeckman,
David Kenning, Nelleke Noordervliet (o.l.v. Karianne Marx)

2015: Spinoza - Collectief of individu?
Frits Bolkestein (opening), Piet Steenbakkers, Charlotte Hemelrijk, Alex Brenninkmeijer
(o.l.v. Karianne Marx)

2014: Spinoza en Koerbagh - provo’s van de Gouden Eeuw?
Kajsa Ollongren (opening), Bart Leeuwenburgh, Henri Krop, Hedy d'Ancona
(o.l.v. Karianne Marx)

2013: De Groene Spinoza, Spinoza en duurzaamheid
Frans van der Avert (opening), Arnold Heertje, Marjan Minnesma
(o.l.v. Catharina Rinzema)

2012: Spinoza en de Revolutie van het Denken
Eberhard van der Laan (opening), Jonathan Israel, Arnon Grunberg
(o.l.v. Carien de Jonge)

2011: Spinoza en de Vrije wil
Carolien Gehrels (opening), Jan Knol, prof.mr. Eugène Sutorius, Boris van der Ham
(o.l.v. Carien de Jonge)

2010: Spinoza en het Verschil
Ed van Thijn (opening), Piet Steenbakkers, Ahmed Marcouch
Rob Hartmans (column/gespreksleider)

2009: Spinoza en de Liefde
Piet Steenbakkers, Kees Schuyt, Martin Simek, Caroline Gehrels (slotwoord)

2008: Vrij zijn, hoe doe je dat?
Caroline Gehrels (opening), Jeroen Bartels, Hans Achterhuis
(o.l.v. Rob Hartmans)Aanmelden nieuwsbrief

Check na aanmelding ook regelmatig de map 'ongewenst' of 'spam'. Nieuwsbrieven gericht aan gmail adressen komen vaak daarin terecht. Voor een goede ontvangst voegt u info@amsterdamsespinozakring.nl toe aan uw adresboek.