ASK logo

spinoza handschrift

Vrijdag 23 september 2011
Stroom, Den Haag

Het standbeeld van Spinoza op de Haagse Paviljoensgracht is woensdagmorgen 31 augustus van zijn sokkel gehaald en op een vrachtwagen getakeld. In Amsterdam heeft het standbeeld van Thorbecke hetzelfde lot ondergaan. Beide standbeelden zijn tijdelijk geplaatst in kunst- en architectuurcentrum Stroom in Den Haag. Van 24 september tot en met 11 december 2011 zijn de beelden daar samen te zien in de tentoonstelling Until it stops resembling itself van kunstenaar Hans van Houwelingen, over hoe monumenten zich verhouden tot de samenleving.

Het is zeer uitzonderlijk dat beide gemeenten toestemming hebben gegeven voor het uitlenen van de beelden. Van Houwelingen koesterde al jaren de plannen; de voorbereiding zelf heeft een half jaar in beslag genomen. In december zullen beide beelden hun vertrouwde plekken weer innemen.

Volgens Hans van Houwelingen staan de beelden van Spinoza en Thorbecke eigenlijk allebei in de verkeerde stad: Spinoza had in Amsterdam moeten staan en Thorbecke in Den Haag.

De kunstenaar staat bekend om zijn provocerende ontwerpen en kritisch perspectief op het hedendaags monument. Onder het toeziend oog van de liberale denkers en op loopafstand van het centrum van de Nederlandse politiek zet Van Houwelingen andermaal het denken over kunst in relatie tot openbare ruimte en tot de machtsstructuren die haar beïnvloeden op scherp. Allerlei vooronderstellingen en strategieën die bepalend zijn in het denken en conceptualiseren van monumenten worden in de werken en teksten van Van Houwelingen onder de loep genomen. Hij ontrafelt de hypocrisie, de drogredenen en de politieke sturing van de hedendaagse herdenkingspraktijk - de inflatie en verborgen agenda's van in de openbare ruimte opgerichte gedenktekens.

Plaats: Stroom, Hogewal 1-9, Den Haag
Opening: vrijdag 23 september 2011 om 17.00 uur
Geopend: 24 september t/m 11 december 2011 op woensdag t/m zondag van 12 tot 17 uur
Meer informatie: www.stroom.nl/activiteiten/tentoonstelling.php?t_id=6347895

Zie ook hier.

Aanmelden nieuwsbrief

Check na aanmelding ook regelmatig de map 'ongewenst' of 'spam'. Nieuwsbrieven gericht aan gmail adressen komen vaak daarin terecht. Voor een goede ontvangst voegt u info@amsterdamsespinozakring.nl toe aan uw adresboek.