ASK logo

spinoza handschrift

Van de Spinoza Kring Limburg (mede op initiatief van Stan Verdult opgericht) ontvingen wij het bericht dat het blog van Stan Verdult beschikbaar zal blijven.

Dat is heel mooi want het blog bevat voor Spinoza liefhebbers een schat aan informatie.
Misschien is ergens een vuurtje aangewakkerd en zal het blog op enige wijze een vervolg vinden... Misschien...
Hoe dan ook, voorlopig kan men zich blijven laven aan:
http://blog.despinoza.nl/ en het vervolg: https://bdespinoza.blogspot.com/


Het blog is, zo lezen we op de site van de Limburgse Kring, door Leon Kuunders op 12 juni 2020 gearchiveerd. Leon Kuunders onderhield goede contacten met Stan Verdult en had op zijn verzoek het oude, eerdere blog al gearchiveerd. Leon Kuunders heeft na kort overleg het blog dat sindsdien door Stan Verdult is bijgehouden op 12 juni 2020 ook gearchiveerd. De Spinoza Kring Limburg dankt Leon Kuunders voor zijn inspanningen.
Ga naar de site van Leon Kuunders waar de links naar de archieven staan en daar is ook te vinden hoe opmerkingen of vragen kunnen worden doorgegeven: http://www.despinoza.nl/


zie voorts:
http://spinozakringlimburg.blogspot.com/

 

Aanmelden nieuwsbrief

Check na aanmelding ook regelmatig de map 'ongewenst' of 'spam'. Nieuwsbrieven gericht aan gmail adressen komen vaak daarin terecht. Voor een goede ontvangst voegt u info@amsterdamsespinozakring.nl toe aan uw adresboek.